Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карлуково
Номер: 00912-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.dpbkarlukovo.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти 2.Риба и други водни животни 3.Плодове и зеленчуци. 4.Млечни продукти 5.Птичи яйца 6.Различни храни и продукти
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   715936   Решение         25.02.2016 25.02.2016
2   716091   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.02.2016 25.02.2016
3   738877   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.07.2016 04.07.2016
4   855403   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2018 04.07.2018
5   855406   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2018 04.07.2018