Информация за преписката

Възложител: Община Благоевград
Номер: 00109-2016-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2336/ZOP-2016-9.html
Процедура: Договаряне
Описание: “ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ФРАНКОФОЛИ” в община Благоевград, на 17-19.06.2016 г.”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   715317   Решение         22.02.2016 22.02.2016
2   725286   Информация за сключен договор         04.04.2016 04.04.2016
3   762434   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.12.2016 14.12.2016