Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Върбица към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2016-0028
Адрес на профила на купувача: http://www.dpshumen.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: „Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване, включващо – профилактика и ремонт /основен и текущ/ на моторни превозни средства собственост на „СИДП” ДП Шумен - ТП „ДГС Върбица”, за 2016година, съгласно Заповед № 438/30.11.2015 г. на Директора на „СИДП” ДП Шумен” по обособени позиции. Позиция 1: „Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване, включващо – профилактика и ремонт /основен и текущ/ на моторни превозни средства собственост на „СИДП” ДП Шумен - ТП „ДГС Върбица”, за 2016година. Позиция 2: „Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя на лек автомобил марка „Тойота”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   712289   Решение         09.02.2016 г.  09.02.2016 г. 
2   712295   Обявление за обществена поръчка         09.02.2016 г.  09.02.2016 г. 
3   731042   Информация за сключен договор         21.04.2016 г.  21.04.2016 г. 
4   767106   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2017 г.  16.01.2017 г. 
5   767129   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2017 г.  16.01.2017 г. 

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.