Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Абонаментно техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции: Обособена позиция 1-Лабораторни апарати BECKMAN COULTER и DIA SYS; Обособена позиция 2-Лабораторни апарати AGILENT; Обособена позиция 3-Лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция 4-Лабораторни апарати ABX и DIATRON; Обособена позиция 5-Лабораторни апарати АBBOTT; Обособена позиция 6-Лабораторни апарати LEICA и KABE; Обособена позиция 7-Лабораторни апарати SIEMENS DIAGNOSTICS и ROCHE DIAGNOSTICS,CHRONO-LOG Corp. USA; Обособена позиция 8-Лабораторни апарати FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA); Обособена позиция 9-Лабораторни апарати SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO, SYSMEX; Обособена позиция 10-Лабораторни апарати BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; Обособена позиция 11-Лабораторни апарати BIO MERIEUX, Франция; Oбособена позиция 12-Лабораторни апарати DIRUI IDUSTRIAL, RADIOMETER MEDICAL, EKF DIAGNOSTIC, TOSOH BIOSCIENCE, BEHNK ELEKTRONIK; Обособена позиция 13-Лабораторни апарати ЛАЙТЦ ГЕРМАНИЯ, ROBOKAT-ГЕРМАНИЯ, РАЙХЕН ЮНГ ГЕРМАНИЯ, БИО ОПТИКА МИЛАНО
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   712267   Решение         09.02.2016 09.02.2016
2   712268   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.02.2016 09.02.2016
3   714879   Решение     19.02.2016 19.02.2016
4   734112   Решение         20.05.2016 20.05.2016
5   739540   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.07.2016 07.07.2016
6   822919   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
7   822925   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
8   822928   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
9   822930   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
10   822934   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
11   822935   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
12   822936   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
13   822937   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
14   822940   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
15   822945   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
16   822950   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018
17   822953   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018