Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Върбица към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2016-0027
Адрес на профила на купувача: http://www.dpshumen.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка, чрез покупка, на резервни части, аксесоари и други консумативи, съгласно техническа спецификация за служебните моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Върбица” за 2016 г.”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   712274   Решение         09.02.2016 г.  09.02.2016 г. 
2   712284   Обявление за обществена поръчка         09.02.2016 г.  09.02.2016 г. 
3   731023   Информация за сключен договор         21.04.2016 г.  21.04.2016 г. 
4   768834   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.01.2017 г.  24.01.2017 г. 

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.