Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.poruchki.silistra.bg/news.php.
Процедура: Договаряне
Описание: Допълнителни строително монтажни работи на обект: „Преустройство и промяна предназначението на ІІ-етаж на източно крило на бивше ОУ „Христо Ботев” с. Айдемир”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   711980   Решение         05.02.2016 05.02.2016
2   716956   Информация за сключен договор         29.02.2016 29.02.2016
3   726489   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.04.2016 08.04.2016