Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/
Процедура: Договаряне
Описание: "Закупуване на програмно осигуряване за разширение на тренажори от симулационният комплекс във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”: 1. Модел на кораб ледоразбивач -1 бр. 2. Модел на кораб с парна енергетична уредба - 1 бр. 3. Функционален модул за ледово плаване - 1 бр. 4. Модул за визуализация на главно електрическо табло - 4 бр. Допълнителни дейности: 5. Разработка на проект. 6. Доставка до гр. Варна. 7. Инсталация на програмите и оборудването и обучение на инструкторите от стимулатора.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   710251   Решение         27.01.2016 27.01.2016
2   770806   Информация за сключен договор         03.02.2017 03.02.2017
3   785268   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.05.2017 02.05.2017