Информация за преписката

Възложител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Номер: 01474-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.comdos.bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-vazlagani-chrez-protseduri-po-zop
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 (дванадесет) месеца на нетна активна електрическа енергия средно напрежение на имот на КРДОПБГДСРСБНА в гр. Банкя, кв. „Михайлово" и е координатор на стандартна балансираща група.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/02/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   708867   Решение         20.01.2016 20.01.2016
2   708871   Обявление за обществена поръчка         20.01.2016 20.01.2016
3   726359   Информация за сключен договор         07.04.2016 07.04.2016
4   787596   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2017 17.05.2017