Информация за преписката

Възложител: "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД - Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Стара Загора ЕООД/
Номер: 00731-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=3390
Процедура: Открита процедура
Описание: Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД през 2016г. - 2018г. по Наредба №11 от 21.12.2005г. на МТСП и МЗ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/02/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   706160   Решение         07.01.2016 07.01.2016
2   706168   Обявление за обществена поръчка         07.01.2016 07.01.2016
3   720789   Решение         21.03.2016 21.03.2016