Информация за преписката

Възложител: Община Благоевград
Номер: 00109-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2271/ZOP-2016-0001.html
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти” Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба” Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия” Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки” Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 7 - „Доставка на други хранителни продукти - боза” Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/02/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   705614   Решение         05.01.2016 05.01.2016
2   705617   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.01.2016 05.01.2016
3   734997   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2016 31.05.2016
4   735003   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2016 31.05.2016
5   735006   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2016 31.05.2016
6   735008   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2016 31.05.2016
7   735010   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2016 31.05.2016
8   735011   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2016 31.05.2016
9   753178   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.10.2016 13.10.2016
10   789628   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2017 02.06.2017
11   920544   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019
12   920545   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019
13   920546   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019
14   920547   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019
15   920548   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019
16   920550   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019