Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2015-0008
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/procedures/zop
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на горива за зареждане на автомобилите и газьол за отопление за нуждите на Община Смядово за срок от четири години.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   703528   Решение         18.12.2015 18.12.2015
2   709637   Информация за сключен договор         25.01.2016 25.01.2016
3   709639   Информация за сключен договор         25.01.2016 25.01.2016
4   956892   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2020 28.01.2020
5   956894   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2020 28.01.2020