Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0030
Адрес на профила на купувача: http//mbalgabrovo.com
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на горива за автомобилите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово за 2016 година.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   703098   Решение         17.12.2015 17.12.2015
2   707348   Информация за сключен договор         13.01.2016 13.01.2016
3   774243   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         27.02.2017 27.02.2017