Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0029
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/141/
Процедура: Договаряне
Описание: Периодични доставки на Котелно гориво и Газьол за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово за 2016 година

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   703097   Решение         17.12.2015 17.12.2015
2   707347   Информация за сключен договор         13.01.2016 13.01.2016
3   769891   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.01.2017 30.01.2017
4   769893   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.01.2017 30.01.2017