Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2015-0005
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/
Процедура: Открита процедура
Описание: Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в МБАЛ – Търговище АД
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/01/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   701993   Решение         11.12.2015 11.12.2015
2   701996   Обявление за обществена поръчка         11.12.2015 11.12.2015
3   718167   Информация за сключен договор         08.03.2016 08.03.2016