Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0027
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com
Процедура: Договаряне
Описание: "Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   699487   Решение         26.11.2015 26.11.2015
2   701659   Решение         10.12.2015 10.12.2015
3   707350   Информация за сключен договор         13.01.2016 13.01.2016
4   771278   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.02.2017 08.02.2017
5   771279   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.02.2017 08.02.2017