Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2015-0009
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: "Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж „ в Община Етрополе ". Предложената храна за абонатите включва обедно меню – супа, основно ястие, кисело мляко и хляб. Храната да е от супа – 300 гр., основно ястие – 300гр., по предварителна заявка с примерно меню, кисело мляко – 160 гр. дневно и хляб – 420 гр. дневно. Храната се приготвя по рецептурник за Заведенията за обществено хранене / Държавно издателство „Техника“, София, МВТУ, 1981 г.,инж. Сашка Кондова, Кирил Богданов и Захари Захариев/ . Количество и обем – количеството да обхваща ежедневната нужда на абонатите на „Домашен социален патронаж“ от приготвяне на храна за среднодневно количество до 150 абонати.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/12/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   698307   Решение         19.11.2015 19.11.2015
2   698310   Обявление за обществена поръчка         19.11.2015 19.11.2015
3   707504   Информация за сключен договор         14.01.2016 14.01.2016
4   771132   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2017 07.02.2017