Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карлуково
Номер: 00912-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.dpbkarlukovo.bg
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на Газьол за отопление до парово стопанство на ДПБ-Карлуково и зареждане на служебните автомобили с горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово моторно гориво) от бензиностанции на продавача с предоставетни от него карти.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   696384   Решение         09.11.2015 09.11.2015
2   699537   Информация за сключен договор         26.11.2015 26.11.2015
3   891229   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2019 29.01.2019
4   891230   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2019 29.01.2019