Информация за преписката

Възложител: Финансово-стопанска професионална гимназия /ФСГ/ "Васил Левски" гр. Монтана /Старо наименование -Финансово-стопанска гимназия /ФСГ/ "Васил Левски" гр. Монтана/
Номер: 03956-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.fsg-montana.com
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на природен газ за нуждите на ФСГ "Васил Левски" - Монтана. Гимназията попада в групата на обществено - административни потребители: учебно заведение. Доставката е за период от една година от сключване на договора.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   694581   Решение         28.10.2015 29.10.2015
2   712112   Решение         08.02.2016 08.02.2016