Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2015-0023
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2016 г., обособени в десет самостоятелни обособени позиции, както следва: 1. Доставка на хляб. 2. Доставка на плодове и зеленчуци. 3. Доставка на пилешко месо и яйца. 4. Доставка на свинско и телешко месо, кайма и колбаси. 5. Доставка на бакалски стоки. 6. Доставка на мляко и млечни продукти. 7. Доставка на консервирани и замразени плодове и зеленчуци, включени в ПМС № 551/2014г., запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, при условията на чл.16г, ал.2 от ЗОП. 8. Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода. 9. Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти. 10. Доставка на мляко и млечни продукти по БДС, доставка на кайма, кебапчета, кюфтета, карначета, колбаси по стандарт „Стара планина“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/11/2015 10:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   693722   Решение         22.10.2015 22.10.2015
2   693729   Обявление за обществена поръчка         22.10.2015 22.10.2015
3   706593   Информация за сключен договор         11.01.2016 11.01.2016
4   770554   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017
5   770557   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017
6   770568   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017
7   770569   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017
8   770572   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017
9   770574   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017
10   770576   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017
11   770577   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017
12   771240   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2017 07.02.2017
13   772136   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.02.2017 14.02.2017