Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2015-0026
Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php
Процедура: Открита процедура
Описание: Съгласно технически задание на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/11/2015 12:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   693073   Решение         19.10.2015 19.10.2015
2   693077   Обявление за обществена поръчка         19.10.2015 19.10.2015
3   694472   Решение         28.10.2015 28.10.2015
4   703205   Решение         17.12.2015 17.12.2015
5   712695   Информация за сключен договор         10.02.2016 10.02.2016
6   713153   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.02.2016 12.02.2016