Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2015-0025
Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=283
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра, представляващи самостоятелно обособени позиции. 1.Месо и месни продукти - мляно месо, свинско месо, телешко месо,пилешко месо, колбаси и др.; 2.Риба и рибни продукти - филе риба - видове; 3.Мляко и млечни продукти - кашкавал, сирене, извара, кисело мляко, сухо мляко, яйца и др.; 4. Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г. - плодове и зеленчуци- консервирани, зеленчуци преработени,конфитюри, мармалад, захарни изделия, десерти и др. ; 5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки - домати, краставици, лук, картофи, моркови, пипер и др. зеленчуци; магданоз, копър; дини, ябълки, грозде, портокали, мандарини, банани и др. плодове; 6.Пакетирани стоки - бял боб, леща, ориз, олио, оцет, брашно, кори за баница, макаронени изделия, сухи подправки и др.; 7.Хляб и хлебни изделия - хляб, закуски, козунак. Доставките се извършват по предварително заявени количества от съответните детски заведения. При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на Закона за храните, Закона за здравето, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/12/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   692809   Решение         16.10.2015 16.10.2015
2   692812   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.10.2015 16.10.2015
3   693792   Решение     22.10.2015 22.10.2015
4   726325   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.04.2016 07.04.2016
5   736298   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.06.2016 10.06.2016
6   911132   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2019 13.05.2019