Информация за преписката

Възложител: Психиатрична болница /ПБ/ "Свети Иван Рилски" - Нови Искър
Номер: 00393-2015-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.dpbivanrilski.com/?q=node/41
Процедура: Открита процедура
Описание: Предоставяне на услугата кетъринг - ежедневно приготвяне и доставка на храна - за пълен храноден на пациентите настанени в ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”.От 07:30 часа до 08:00 часа следва да бъде доставяна закуската; От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята Графикът може да бъде променян по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/11/2015 14:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   692710   Обявление за обществена поръчка         16.10.2015 16.10.2015
2   692715   Решение         16.10.2015 16.10.2015
3   708817   Информация за сключен договор         20.01.2016 20.01.2016
4   768840   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.01.2017 24.01.2017