Информация за преписката

Възложител: Община Благоевград
Номер: 00109-2015-0028
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2159/ZOP-2015-28.html
Процедура: Открита процедура
Описание: „Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа/ІV –ти клас/ на територията на Община Благоевград”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/11/2015 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   691711   Решение         09.10.2015 09.10.2015
2   691712   Обявление за обществена поръчка         09.10.2015 09.10.2015
3   704966   Информация за сключен договор         29.12.2015 29.12.2015
4   864042   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.08.2018 22.08.2018