Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0025
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/131/
Процедура: Открита процедура
Описание: Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово по двадесет и четири обособени позиции за срок от 12 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/11/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   691422   Решение         08.10.2015 08.10.2015
2   691423   Обявление за обществена поръчка         08.10.2015 08.10.2015
3   704113   Решение         22.12.2015 22.12.2015
4   711566   Информация за сключен договор         03.02.2016 03.02.2016
5   782103   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
6   782104   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
7   782105   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
8   782106   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
9   782107   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
10   782108   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
11   782109   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
12   782111   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
13   782115   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
14   782116   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
15   782117   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
16   782118   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
17   782119   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
18   782120   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.04.2017 06.04.2017
19   785225   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.05.2017 02.05.2017