Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2015-0020
Адрес на профила на купувача: http://www.silistra.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката включва строително монтажни работи за монтаж на дограма, включително и доставката й, в ОДЗ „Мир“ – с. Айдемир при Община Силистра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/11/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   691183   Решение         07.10.2015 07.10.2015
2   691199   Обявление за обществена поръчка         07.10.2015 07.10.2015
3   709776   Информация за сключен договор         25.01.2016 25.01.2016