Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0023
Адрес на профила на купувача: http://mbalgabrovo.com/index.php
Процедура: Открита процедура
Описание: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД, ВКЛЮЧВАЩА 7/СЕДЕМ/ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ както следва: Обособена позиция №1 Хляб и хлебни изделия Обособена позиция №2 Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3 Месо, месни продукти, яйца Обособена позиция №4 Пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция №5 Плодови, зеленчукови и месни консерви Обособена позиция №6 Пакетирани варива, тестени изделия и подправки Обособена позиция №7 Разни хранителни продукти
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/10/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   689469   Решение         28.09.2015 28.09.2015
2   689471   Обявление за обществена поръчка         28.09.2015 28.09.2015
3   705824   Информация за сключен договор         06.01.2016 06.01.2016
4   775440   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2017 07.03.2017
5   775443   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2017 07.03.2017
6   775480   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         07.03.2017 07.03.2017