Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0022
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/132/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД” както следва: - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ; - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.292-294 от КТ;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/10/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   689250   Решение         25.09.2015 25.09.2015
2   689252   Обявление за обществена поръчка         25.09.2015 25.09.2015
3   690710   Решение         05.10.2015 05.10.2015
4   705829   Информация за сключен договор         06.01.2016 06.01.2016
5   768100   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.01.2017 19.01.2017