Информация за преписката

Възложител: Община Трън
Номер: 00147-2015-0008
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от транспортната схема на община Трън, съгласно утвърдени маршрутни разписания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/10/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   684778   Решение         27.08.2015 27.08.2015
2   684780   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.08.2015 27.08.2015
3   706657   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.01.2016 11.01.2016