Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2015-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД град Пловдив по заявка на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/09/2015 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   683386   Решение         19.08.2015 г.  19.08.2015 г. 
2   683387   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.08.2015 г.  19.08.2015 г. 
3   707403   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.01.2016 г.  13.01.2016 г. 
4   774768   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.03.2017 г.  01.03.2017 г. 
5   774769   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.03.2017 г.  01.03.2017 г. 
6   780174   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.03.2017 г.  29.03.2017 г. 
7   784490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.04.2017 г.  25.04.2017 г.