Информация за преписката

Възложител: Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/
Номер: 02732-2015-0011
Адрес на профила на купувача: http://ncpha.government.bg/porachki/407-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF
Процедура: Открита процедура
Описание: „Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI – София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“. За изпълнение на дейностите, предмет на поръчката е необходимо да бъдат осигурени: 2.1. Една хотелска база на територията на град София (категория мин. 4 звезди) - База № 1; 2.2. Една хотелска база извън гр. София, извън населено място (категория мин. 4 звезди) – на разстояние, не повече от 70 км от летище София (терминал 2) до хотелската база, която се предлага- База № 2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   683200   Обявление за обществена поръчка         18.08.2015 18.08.2015
2   683204   Решение         18.08.2015 18.08.2015
3   697711   Информация за сключен договор         16.11.2015 16.11.2015
4   791457   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.06.2017 13.06.2017