Информация за преписката

Възложител: Детска градина № 103 "Патиланско царство" гр. София /предишно - Обединено детско заведение /ОДЗ/ №3 "Патиланско царство" - гр. София/
Номер: 02693-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.odz3.com/index.php/tenders
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №3 Патиланско царство, Район Подуяне
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/09/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   682269   Решение         12.08.2015 12.08.2015
2   682328   Обявление за обществена поръчка         12.08.2015 12.08.2015
3   698273   Информация за сключен договор         19.11.2015 19.11.2015
4   774644   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.02.2017 06.03.2017
5   775233   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         06.03.2017 06.03.2017