Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2015-0018
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката обхваща: - По Обособена позиция І: МБАЛ – София; Обособена позиция II: МБАЛ – Пловдив и Обособена позиция III: МБАЛ – Варна - Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти /планови, текущи, аварийни/, подмяна на основни консумативи и филтри, и при необходимост, след одобрение и съгласие на Възложителя, извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части, които не са включени в абонаментната такса. - По Обособена позиция IV: БДПЛР – Банкя и Обособена позиция V: БДПЛР – Хисаря - Извършване на дейности по профилактика с подмяна на основни консумативи и филтри на климатична и вентилационна техника и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части при необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2015 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   681617   Решение         07.08.2015 07.08.2015
2   681624   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.08.2015 07.08.2015
3   701239   Решение         08.12.2015 08.12.2015
4   711443   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.02.2016 03.02.2016
5   718336   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.03.2016 09.03.2016
6   868446   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2018 19.09.2018
7   868455   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2018 19.09.2018
8   868485   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2018 19.09.2018