Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2015-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” - Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив, съгласно условията на документацията за участие
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/08/2015 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   679767   Решение         29.07.2015 г.  29.07.2015 г. 
2   679769   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.07.2015 г.  29.07.2015 г. 
3   706426   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.01.2016 г.  08.01.2016 г. 
4   768281   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2017 г.  20.01.2017 г. 
5   768284   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2017 г.  20.01.2017 г. 
6   768285   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2017 г.  20.01.2017 г. 
7   768289   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2017 г.  20.01.2017 г. 
8   768291   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2017 г.  20.01.2017 г. 
9   768293   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2017 г.  20.01.2017 г. 
10   768294   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2017 г.  20.01.2017 г. 
11   774770   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.03.2017 г.  01.03.2017 г. 
12   780176   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.03.2017 г.  29.03.2017 г. 
13   780180   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.03.2017 г.  29.03.2017 г.