Информация за преписката

Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Номер: 00728-2015-0015
Адрес на профила на купувача: http://www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/275
Процедура: Открита процедура
Описание: В предмета на обществената поръчка се включва предоставяне на услуги по хотелско настаняване, осигуряване на прехрана, кафе паузи и минерална вода, помещения за провеждане на заседанията и техническо оборудване във връзка с провеждането на Международна конференция на тема: „Парламентарна Асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПА на ПСЮИЕ/– регионална синергия, стратегическо сътрудничество и парламентарна дипломация“ и заседание на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/08/2015 12:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   678854   Решение         23.07.2015 г.  23.07.2015 г. 
2   678855   Обявление за обществена поръчка         23.07.2015 г.  23.07.2015 г. 
3   695725   Информация за сключен договор         04.11.2015 г.  04.11.2015 г. 
4   703451   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.12.2015 г.  18.12.2015 г.