Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2015-0019
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Договаряне
Описание: Обект на поръчката е доставка, по чл. 3, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.90, ал.1, т.14 от ЗОП, на стойност по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, с основен код 39293300 съгласно общия терминологичен речник CPV. Предмет на поръчката е доставка на изкуствена тревна спортна настилка Ligaturf RS Pro CoolPlus 240 16/4 - 7 072.00 м2 и притежаваща FIFA 2* (ФИФА две звезди) сертификат.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   678368   Решение         21.07.2015 21.07.2015
2   686899   Информация за сключен договор         10.09.2015 10.09.2015