Информация за преписката

Възложител: Община Твърдица
Номер: 00057-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10782
Процедура: Открита процедура
Описание: ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на “Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/08/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   677785   Решение         16.07.2015 16.07.2015
2   677787   Обявление за обществена поръчка         16.07.2015 16.07.2015
3   680067   Решение         30.07.2015 30.07.2015
4   681550   Решение         07.08.2015 07.08.2015