Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2015-0018
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата поръчка е за доставка на преносим биоелектрически инпедансов анализатор (BIA) за определяне състава на телесната маса и гаранционното му обслужване до 31.12.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/09/2015 10:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   677536   Решение         15.07.2015 15.07.2015
2   677539   Обявление за обществена поръчка         15.07.2015 15.07.2015
3   691835   Информация за сключен договор         12.10.2015 12.10.2015
4   768618   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2017 23.01.2017