Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0006
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=552
Процедура: Открита процедура
Описание: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 следва да се извърши СМР на обект № 1315/18 – спален корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “ Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях, стаи за отдих, общи коридори и стаи без санитарен възел на 1/първи/,2 /втори/, 3 /трети/ и на 5 /пети етаж / - южно крило”, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Следва да се извърши СМР на обект №1315/18 – спален корпус /ЦВП/ на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /южно крило/ - от първи до пети етаж” и СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети“ на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по „Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена (северно крило) – втори етаж, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Следва да се извърши СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Хидроизолация на плосък покрив за лекционна зала №13 – втори етаж“, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - Следва да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус /курсантски батальон/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж на южни и северни стаи – “Ремонт по ВиК инсталация -подмяна на 7/седем/ броя вертикални щранга и на 70 /седемдесет/ бр. хоризонтални щранга за спални помещения”, “Реновиране на 70 /седемдесет/ броя спални помещения със санитарни възли и коридори към тях”, “Подмяна на 15/петнадесет/ броя врати в помещения/стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж” и “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа”, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Следва да се извърши СМР на обект № 1315/1 - централен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебен кабинет №1412- четвърти етаж” и “Реновиране на учебен кабинет №1404- четвърти етаж” и „Реновиране на учебен кабинет №1404 – четвърти етаж“ на катедра “Информационни технологии” за СМР на обект № 1315/3 - източен учебен корпус на училището по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 - втори етаж ” на катедра “Електротехника” и СМР на обект № 1315/5 - столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “ Кораборемонт”, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 - Следва да се извърши СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Реновиране на лекционна зала №13 – на 7(седем) броя отделни учебни кабинета на втори етаж“, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 - Следва да се извърши подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ – гр. Варна, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1230/14.04.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 - Следва да се извърши изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари, посочени в - Техническо задание, с рег. № 301/26.01.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 - Следва да се извърши строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1323/21.04.2015г., неразделна част от настоящата документация;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   673171   Решение         24.06.2015 24.06.2015
2   673174   Обявление за обществена поръчка         24.06.2015 24.06.2015
3   703549   Информация за сключен договор         18.12.2015 18.12.2015
4   706222   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.01.2016 07.01.2016
5   706256   Решение         07.01.2016 07.01.2016
6   707719   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.01.2016 14.01.2016
7   712057   Информация за сключен договор         08.02.2016 08.02.2016
8   718556   Информация за сключен договор         10.03.2016 10.03.2016
9   730418   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.04.2016 15.04.2016
10   734453   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.05.2016 26.05.2016
11   735803   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.06.2016 07.06.2016
12   736740   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.06.2016 15.06.2016
13   750133   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.09.2016 21.09.2016
14   750205   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.09.2016 21.09.2016