Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2015-0134
Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=454
Процедура: Открита процедура
Описание: ,,Доставка чрез покупка на гуми за селскостопанска техника и автомобили собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово по обособени позиции, а именно: Позиция № 1 -,, Доставка чрез покупка на гуми за автомобили собственост на ТП ДЛС ,,Черни Лом'' гр.Попово'' и Позиция № 2 – ,, Доставка чрез покупка на гуми за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС,,Черни Лом'' гр.Попово''
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2015 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   672267   Решение         18.06.2015 18.06.2015
2   672273   Обявление за обществена поръчка         18.06.2015 18.06.2015
3   685636   Информация за сключен договор         02.09.2015 02.09.2015
4   748646   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.09.2016 13.09.2016
5   748647   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.09.2016 13.09.2016