Информация за преписката

Възложител: Общинско предприятие Летен театър, фестивали и концерти /ОП ЛТФК/ - Бургас
Номер: 00797-2015-0040
Адрес на профила на купувача: http://www.letenteatar.com/bg/news/view/2/238
Процедура: Договаряне
Описание: : „Закупуване на комбинирани концертни билети за многожанров музикален фестивал „Спирит оф Бургас“ 2015 г. за живущите в района на провеждане на фестивала.“

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   671534   Решение         12.06.2015 12.06.2015
2   682755   Информация за сключен договор         14.08.2015 14.08.2015
3   682971   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.08.2015 17.08.2015