Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0018
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/107/
Процедура: Открита процедура
Описание: "Доставка на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 109 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава - техническа спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   670819   Решение         09.06.2015 09.06.2015
2   670822   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.06.2015 09.06.2015
3   693335   Решение         20.10.2015 20.10.2015
4   693338   Решение         20.10.2015 20.10.2015
5   694821   Решение         29.10.2015 29.10.2015
6   698557   Решение         20.11.2015 20.11.2015
7   700115   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.12.2015 01.12.2015
8   705826   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.01.2016 06.01.2016
9   773289   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
10   773294   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
11   773297   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
12   773300   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
13   773302   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
14   773303   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
15   773307   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
16   773308   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
17   773310   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
18   773312   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
19   773314   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
20   773315   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
21   773316   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
22   773317   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
23   773318   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
24   773319   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
25   773321   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
26   773323   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
27   773325   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
28   773328   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
29   773331   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
30   773333   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
31   773335   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
32   773336   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017
33   773366   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.02.2017 21.02.2017