Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0017
Адрес на профила на купувача: http://mbalgabrovo.com
Процедура: Договаряне
Описание: "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ”Д-р Тота Венкова"АД, в сградите на лечебното заведение в град Габрово, на ул.”Д-р Илиев Детския" № 1" и ул. "Брянска" № 1

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   670069   Решение         04.06.2015 04.06.2015
2   685595   Информация за сключен договор         02.09.2015 02.09.2015
3   822483   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2018 03.01.2018