Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0016
Адрес на профила на купувача: http://mbalgabrovo.com/
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на електрическа енергия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, в сградата на лечебното заведение в гр. Габрово на ул." Брянска" №1 за срок от 2 /две/ години

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   670067   Решение         04.06.2015 04.06.2015
2   675242   Информация за сключен договор         01.07.2015 01.07.2015
3   772646   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.02.2017 16.02.2017