Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0015
Адрес на профила на купувача: http//mbalgabrovo.com
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на горива за автомобилите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   670041   Решение         04.06.2015 04.06.2015
2   674295   Информация за сключен договор         25.06.2015 25.06.2015
3   768864   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.01.2017 24.01.2017