Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2015-0031
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/161-
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка обхваща всички необходими дейности по осъществяването на невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2015 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   668438   Обявление за обществена поръчка         25.05.2015 25.05.2015
2   668439   Решение         25.05.2015 25.05.2015
3   675082   Решение         30.06.2015 30.06.2015