Информация за преписката

Възложител: Община Брацигово
Номер: 00765-2015-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.bratsigovo.bg/op.php
Процедура: Договаряне
Описание: Изпълнението на обществената поръчка има за цел осъществяването на мероприятия ,които да подобрят отточните способности на Дере 1,да се изградят съоръжения,които да проведат безпрепятствено високите води на реката ,минаваща през града. Подробно количеството и обема на строително монтажните работи са посочени в количествена сметка, на възложителя приложена в поканата: № - Наименование - Мярка - K-вo I. ДЕРЕ 1 1.Изкоп ръчен в земни почви - m3- 93,80 2.Прехвърляне ръчно на зем- почви до Зм. хоризонтално и 2м. вертикално - m3- 93,80 3.Натоварване ръчно на земни почви на камион - m3- 93,80 4.Превоз с ръчни колички до 50м разстояние - m3- 93,80 5.Превоз земни почви на 5км - m3 - 93,80 6.Кофраж за преливник- m3- 19,10 7.Доставка и монтаж на армировка cт.AI до 12 - kg. - 1940,00 8.Доставка и монтаж на армировка ст.АIII до N50 - kg.- 1480,00 9.Подложен бетон - m3 - 17,05 10.Бутобетон в преливник - m3 - 3,70 11.Бетон В20- m3 - 106,98 12.Направа на стоманоторкрет- m3 - 254,68 13.Направа на метален парапет- m3- 32,00 14.Направа и монтаж на метална конструкция в началото на участъка - бр.- 1,00 15.Направа на водоплътна фуга - m - 24,00 16.Направа на стоманобетонов капак за съществуваща шахта - бр.- 1,00 Канавка 1.Почистване на храсти и малада гора - m2 - 119,00 2.Изкоп ръчен в земни почви.- т3- 105,91 3.Прехвърляне ръчно на зем- почви до Зм. хоризонтално и 2м. вертикално.- т3 - 105,91 4.Натоварване ръчно на земни почви на камион.- т3 - 105,91 5.Превоз земни почви на 5 км - т3 - 105,91 6.Изливане на водещи бетонови ивици- m3 - 21,42 7.Доставка и полагане на бетоново платно за оформяне на канавката - m2 - 312,50 8.Закладни части за прикрепяне на платното - кг. - 77,80 9.Доставка и монтаж на армировка ct.AI до 12 - kg. - 1190,00 10.Доставка и монтаж на капак за шахта - бр. - 1,00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   667307   Решение         18.05.2015 18.05.2015
2   669805   Решение         02.06.2015 02.06.2015