Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2015-0007
Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/obshhestveni-porchki/%E2%80%9Eremont-na-uliczi-v-kv.-%E2%80%9Ekap.-petko-vojvoda%E2%80%9D,-gr.-svilengrad,-obshhina-svilengrad%E2%80%9D/
Процедура: Открита процедура
Описание: Конкретната цел на поръчката е ремонт на 1253 м. улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   666474   Решение         13.05.2015 13.05.2015
2   666476   Обявление за обществена поръчка         13.05.2015 13.05.2015
3   680851   Информация за сключен договор         05.08.2015 05.08.2015
4   700227   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.12.2015 01.12.2015