Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2015-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка до 31.12.2015 г. на: Пиле цяло - замразено - 770 кг; пилешки бутчета – замразени – 623 кг; пилешко филе от гърди – замразено - 1353 кг; пилешко филе от бут, без кожа – замразено – 293 кг; пилешки дробчета – замразени – 20 кг; яйца L – 20000 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/05/2015 10:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   660718   Решение         09.04.2015 09.04.2015
2   660721   Обявление за обществена поръчка         09.04.2015 09.04.2015
3   675958   Информация за сключен договор         06.07.2015 06.07.2015
4   715121   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.02.2016 22.02.2016