Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2015-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-0007_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на доставчик за осигуряване на следните мобилни и комуникационни услуги за БНБ: • мобилна гласова комуникация; • гласова комуникация между мобилните и фиксираните абонати; • широколентов мобилен Интернет; • пренос на данни; • услуга Blackberry; • роуминг на глас и данни; • услуга мобилен VPN;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2015 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   659598   Решение         03.04.2015 03.04.2015
2   659599   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.04.2015 03.04.2015
3   690020   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.09.2015 30.09.2015