Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0010
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: Периодични доставки на Котелно гориво и Газьол за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово за срок до 31.12.2015 г

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   659422   Решение         02.04.2015 02.04.2015
2   665970   Информация за сключен договор         11.05.2015 11.05.2015
3   768861   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.01.2017 24.01.2017
4   768863   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.01.2017 24.01.2017